2016. március 26.

Harmath Artemisz: Mnémoszüné és a térI. Az irodalomtörténeti játéktér
I/1 Bevezető. Versciklus, emlékezés és nyelv kapcsolatának izgalmas epizódját bontja ki az a poétikai vonulat, amelynek kortárs képviselői közé méltán számíthatjuk Térey János költészetét.1 Az alábbi tanulmányban versszubjektum és térbeliség nyelvi kötelékének mibenlétét feszegető versei megszerkesztett soráról lesz szó, olyan költeményekről és ciklusról, amelyekben a tér és a vers-én viszonyainak nyelvi fenomenalitása a tét.
 I/2 Verscímek és koncepció.
Térey János természeti és mûvi, gyakran konkrét, valós nevükön nevezett tereket, térrészleteket, az ezeket a helyszíneket alkotó és lebontó emberi cselekvéseket megörökítő költeményei már címükben is felkeltik a gyanút, hogy a válogatás mögött a teljes ciklusra nézve is érvényes lényegi koncepció rejlik. Csak a példa kedvéért említünk néhányat a számos esetből: Anziksz, Debrecen; Kétmalom utca 17.; Ez Óbuda, más erkölcs, más vétójog; A monostor újraszentelése; Özvegység Völgye; A Termann-ház; Vesztőhely; Főpályaudvar, 17. 05; Földvári elégia; Galícia; Tizenöt éve Zugló.Már A természetes arrogancia (1993) verseitől kezdődően magától értetődően, majd A valóságos Varsó (1995) megjelenésétől fogva megkerülhetetlenül adódik a kérdés, hogy vajon milyen szerepe lehet a térnek Térey János költészetében. Van-e, és milyen összefüggés van a téri tárgyiasságok és a ciklusszervezés között? A nyelvnek milyen szerepét aknázza ki a térbeliséghez kapcsolódó költői eljárás? Milyen horizontban helyezhető el ez a poétikai gesztus? Milyen viszonya lehet e szempontból a tárgyalt korpusznak a korábbi nemzedékbe tartozó pályatársak lírájához? A következőkben ezekre, és ezek kapcsán felmerülő további kérdésekre keressük a választ.


A tanulmány PDF-ben /6,4 MB/

Nincsenek megjegyzések: