2016. április 21.

Adolf Loos: Építészet

Engedelmükkel egy hegyi tó partjára vezetem el Önöket. Az ég kék, a víz zöld, és az egész tájon mélységes béke honol. A hegyek és a felhôk tükrözôdnek a tóban, a házak, az udvarok és a kápolnák nemkülönben. Mintha nem is emberi kéz alkotásai lennének, mintha Isten mûhelyébôl kerültek volna ki, hasonlatosan a hegyekhez és a fákhoz, a felhôkhöz és a kék éghez. Minden szépséget és nyugalmat áraszt…

De mi ez? Disszonáns hang zavarja meg a békét. Mint valami nyikorgás, amire a természetben nincs magyarázat. Ott, a parasztok házai között, melyeket nem is ôk, hanem Isten teremtett, egy villa áll. Jó vagy rossz építész alkotása – nem tudom. Csak azt tudom, hogy oda a béke, a nyugalom, a szépség.


Forrás: Adolf Loos: Ornamens és nevelés. Válogatott írások. Terc Kiadó 2004 (Bevezető tanulmány, válogatás-szerkesztés, fordítás: Kerékgyártó Béla)

Nincsenek megjegyzések: