2016. április 24.

Cságoly Ferenc: Utópia, vágyak tükre

Életünk eseményeivel való viszonyunk igen változatos, az örömteli elfogadástól a teljes elutasításig széles skálán mozog. Éppen az a szokatlan, ha valaki egyoldalúan leragad egyik vagy másik szélsőértéknél és Pangloss doktor módjára mindent a lehető legjobbnak tart, vagy ha örök elégedetlenként éli életét. Az elfogadás elégedettsége nem ösztönöz cselekedetekre - mint a levegőt vagy a jó egészséget, ezt az állapotot tartjuk természetesnek. Az elutasítás viszont felkelti az aktivitást, a helyzeten változtatni kell, cselekedettel, kritikus szavakkal, vagy ha másképpen nem megy, az elgondolt vágyak szintjén. Ekképpen az emberi élet leírható a valóság és a vágyak szerves vegyületeként, mindkettő hat a másikra, a valóság elfogadhatatlansága szüli a vágyakat, és a vágyak visszahatnak a valóságra. S mindez nem csak az egyénre, de a közösségekre is igaz, akár a társadalmi méretű valóságok és vágyak viszonyára is.

Platón Államának második könyvében Szókratész így szól Adeimantoszhoz:
„Nosza, hát teremtsünk képzeletben egy államot, kezdve mindjárt a kezdetén. - Mi késztet erre? - Nyilván szükségleteink."
Platón Állama és minden pozitív utópia -mondhatnánk minden eu-toposz, azaz jó hely- felfogható a szükségletek és vágyak tükreként. Kifejeződik bennük a szerző vágya egy jobb, boldogabb, igazságosabb hely után, Szókratész szavaival:
„... mi nem azért alapítunk államot, hogy abban egy népréteg legyen különösen boldog, hanem hogy lehetőleg az egész állam az legyen. Hiszen úgy véltük, az ilyen államban bukkanunk rá legkönnyebben az igazságosságra...”

A tanulmány PDF-ben /687 KB/

Nincsenek megjegyzések: