2016. április 4.

Csontos Györgyi: Mediális építészet. DLA-értekezés

1. BEVEZETÉS
Megláttam az angyalt a márványtömbben, és addig véstem, míg ki nem szabadítottam.
(Michelangelo)

Az építészet és a média ezer szállal kapcsolódik egymáshoz, mégis tapasztalható és érzékelhető közöttük valamiféle idegenkedés, összeférhetetlenség. Mindez egyaránt származhat a média parttalan önképéből, ahol a terület határai önkényesek vagy elmosódottak; ugyanakkor belejátszik az ellentmondásos viszonyba az építészet évezredeken áthúzódó, korunkban pedig határozottan felerősödő identitásproblémája is.

Az építészet kettős természete (mérnöki tudomány és művészet egyszerre) eleve problematikussá teszi egy tartós és szilárd önkép kialakítását. A mérnöki természet a szabályozottságra, az egzaktság igényére épül, fizikailag a földbe ereszti a gyökereit. A művészet egyik lényeges vonása ugyanakkor a szárnyalás, az elmozdulás, a korábban megszilárdult elvek és szokások szakadatlan felülvizsgálata, újraértelmezése. A művészetfelfogás ráadásul néhány évszázaddal ezelőtt – először a reneszánsz, majd hangsúlyozottan a romantika időszakában – alapvető változáson ment át, amely nézőpontváltás a határterületeken mozgó építészetet sem hagyta érintetlenül. Míg az írott és épített történelem egy igen hosszú, jelentős szakaszában a mintakövetés, az óvatos és lassú innováció volt a jellemző, az eredetiségigény megfogalmazása – noha lényegesen lassúbb tempóban, mint más művészeti ágakban – az építés elméletét és gyakorlatát is forradalmasította. Az építésznek neve és munkássága lett, a XIX–XX. századra az egyedi és egyéni stílus a tervező és alkotó névjegyévé vált. Paradox fejlemény viszont, hogy miközben az individualizáció mára az építészetet elfogadottabb művészeti ággá formálta, mint valaha, a csapatmunka a tervezési részmunkák specializációja miatt épp annyira jellemző, épp olyan egymásra utaltságot feltételez, mint a gótikus templomok több emberöltő alatt való megépítése idején. Hozzájárultak a folyamat felgyorsulásához a technikai forradalmak egymást követő hullámai is – az új önreflexióhoz a mérnöki oldal is hozzátette a magáét.


A dolgozat PDF-ben /1,5 MB/

Nincsenek megjegyzések: