2016. április 28.

Ernst H. Gombrich: Művészet és fejlődés

A bécsi származású, majd Angliában élő művészettörténész, aki évtizedekig a londoni Warburg igazgatója volt, termékeny munkássága során szerteágazó elméleti kérdésekkel foglalkozott, amelyek a művészet szinte valamennyi területét átfogták. Jelen kötete két egymással összefüggő témájú előadását tartalmazza: „A klasszicizmustól a primitivizmusig”, s a „Romantikától a modernizmusig” címen. Bennük arra a kérdésre keresi a választ, mennyire lehet kiterjeszteni a haladás fogalmát a művészetre, illetve mely korokban mit tekintettek a művészi tökély kritériumának. Nyilvánvaló, hogy a kérdés megválaszolásához más támpontokat kínál a természetelvű művészet, jelesül a reneszánsz, és megint másokat a XX. századi művészet.

Gombrich, miközben mindkét szemlélet történeti gyökereit feltárja, a konkrét műalkotásokban kikristályosodó tartalmi és formai-esztétikai eredményeket mindnyájunk számára szemléletessé és egyúttal meggyőzővé teszi. Élményszerű az a mód is, ahogyan érdekes gondolatfűzését korban oly széthúzott mezőnyű művekkel illusztrálja a görög szobrászattól kezdve a reneszánsz és rokokó táblaképeken át, egészen a XIX. században keletkezett romantikus és impresszionista festményekig. A könyvet 62 fekete-fehér kép illusztrálja.

Forrás: http://arthist.elte.hu/TAMOP_412/3_5_gombrich.pdf
A könyv PDF-ben /8 MB/

Nincsenek megjegyzések: