2016. április 19.

Kerékgyártó Béla - Adolf Loos: Ornamens és nevelés. Válogatott írások. Bevezetés

"Adolf Loosnak hívják a nagy magányost. Építész, aki nem építhet házakat, tanító, akinek hiányoznak a tanítványai, lelkes harcos, akit nagy ívben elkerülnek az ellenfelek. Világos hang, melynek visszhangja homokba vész. Szorgalmas kezdeményező, akinek nagy gonddal elkészített munkáját kapkodó kezek gyorsan karikatúrává silányítják."

"A harmincéves küzdelemből győztesen kerültem ki: megszabadítottam az emberiséget a felesleges díszítéstől. A „díszítés” egykor a „szép” állandó jelzőjének számított. Ma, életmunkámnak köszönhetően az „alacsonyabb rendű” megfelelőjévé vált… két kötetem, „A pusztába kiáltott szó” és a „Csak azért is” összegyűjti e küzdelem dokumentumait, és tudom, hogy az emberiség egykor hálás lesz nekem azért, ha az így megtakarított idő azok javára szolgál, akik eddig ki voltak zárva a világ javaiból."

E szövegek sűrítve tartalmazzák azokat a jellegzetességeket, amelyek révén Adolf Loos (1870-1933) híressé (bizonyos értelemben hirhedtté is) vált a századfordulós Bécsben, majd a 20. századi építészettörténetben: a prófétikus küldetés- és hivatástudatot, a heroikus, magányos küzdő képét, a polemikus, kihívó gondolkodás- és fogalmazásmódot, mely nem retten vissza a paradoxonoktól, s mindenekelőtt persze dokumentálja a díszítés ellen folytatott hadjáratát, amely egyfajta szociális-felszabadító vízióval kapcsolódott össze. Loos gondolatai nagy hatást gyakoroltak a huszadik század építészeti gondolkodására (különösen jelentős ez a hatás Le Corbusier esetében, akivel együtt a század meghatározó építész írói között tartják számon). Életútjának és művének szabálytalan volta, töredékessége, hagyatékának hányatott sorsa ugyanakkor megnehezítette értelmezhetőségét. Viszonylag kis számú épülete valósult meg, nyilvános épületekre vonatkozó tervei, egy kivételével, papíron maradtak. Az építészi tevékenységét megelőző, illetve kísérő írásai és előadásai szabálytalan időközökben, különböző helyeken jelentek meg. S habár még halála előtt tanítványai két kötetre valót összegyűjtöttek és kiadtak belőlük, a fennmaradt hagyaték máig különböző kezekben van, s nincs pontosan feldolgozva.


Forrás: Adolf Loos: Ornamens és nevelés. Válogatott írások. Terc Kiadó 2004 (Bevezető tanulmány, válogatás-szerkesztés, fordítás: Kerékgyártó Béla)

Nincsenek megjegyzések: