2016. április 14.

Klein Rudolf: Az Átrium ház

Lajos széles érdeklődési körű, igen kulturált művész volt, tőlem valamivel idősebb, kopaszodó, de dús fekete bajusszal. Inkább hasonlított kínai mandarinra, mint pesti zsidóra. Még bőrszíne is sárgás volt, és szemei egy kicsit ferdék. Nekem legalábbis úgy tűnt. Egy ilyen ember társaságában, jó könyvekkel körülbástyázva könnyebbnek ígérkezett kivárni a nácizmus összeomlását. Soros Tivadar: Maskerado – Dancing Around Death in Nazi Hungary (Álarcban – náci világ Magyarországon)1 
Soros könyve eszperantóul jelent meg 1965- ben, mivel a nácizmust túlélô szerzô a nemzetköziségben és az ahhoz kapcsolódó eszperantóban látta a kiutat a jövô viszályok, nacionalizmusok elkerülésére. Valójában az eszperantó, a semleges vagy univerzális, az egész emberiséget felölelni óhajtó nyelv, maga is „zsidó találmány”. Megalkotója Ludwik Lejzer Zamenhof (szül: Eliezer Levi Samenhof, 1859–1917) az oroszlengyel határon tapasztalhatta meg, mit is jelent egy nemzetállamok által feldarabolt világ – hol a kozákok perzselték fel a helyiek otthonát, hol a lengyel nemesi hadak. Ám, „Soros Tivi Bácsi” könyvének világsikerét mégis csak az angol, azaz bizonyos mértékig nemzeti nyelvhez, illetve nemzeti-birodalmi múlttal rendelkezô nyelvhez kötôdô kiadás hozta meg: Maskerado – Dancing Around Death in Nazi Hungary. A magyar fordítás kiveszi az autorizált angol verzió élét – náci világról beszél, és nem náci Magyarországról. 2 A szerzô az eszperantó címben nem foglal állást ebben a kérdésben, az eszperantó eredetibôl az angol fordítás éle hiányzik: Maskerado ĉirkaŭ la morto, tánc a halál körül.3 Úgy is fogalmazhatnánk, Soros „jó magyar”, nem feszegeti ezeket a kérdéseket. Ám, fontos a könyv címében a halállal való tánc, ami teljesen kimaradt a magyar fordításból, és talán az egyik leglényegesebb elem – a zsidóság pogromtól pogromig tartó létére, szélesebb értelemben bármely kisebbség történelmi hányattatására is utal. Ezt nem kellett volna kicenzúrázni a magyar kiadásból. 

A tanulmány PDF-ben /1,7MB/

Nincsenek megjegyzések: