2016. április 11.

Kőszeghy Attila: Tendológia

A jelenségek topológiai feltérképezése csak színtelen vázát, leszűkített képét adja a vizuális jelenségeknek. Túl kell lépnük a metrikus jellegek topológiai feloldásán. A topológiai és topológián túli megközelítések együttesét a latin tendo (nyúlás, nyújtózkodás, kiterjedés, feszülés) fogalomból eredeztetve tendológia megnevezéssel ruházzuk fel. A tendológia – a topológia, tenziológia és variológia együttese – az átalakulások mögötti lényegi azonosságot, egyfajta egésszerűséget világítja meg.

1. TÚL A TOPOLÓGIÁN: A TENDOLÓGIA

Az elmúlt évszázad euro-amerikai kultúrája jelentős fejleményének tűnt, hogy érvénytelenné nyilvánítottuk a gondosan mérlegelt, a paraszti kultúrára is ható, a görög-római hagyományra is hivatkozva kitalált arányosságokat, tagolásokat, határolásokat, átmeneteket. Esélyt láttunk arra, hogy az eltérő kultúrák és eltérő ízlések az egyetemes emberi szabadság kiteljesedése jegyében egyre kevesebb korlátozással érvényesülhetnek. Kudarcainkat látva hitelt adunk annak a felfogásnak, hogy a közösségek, városok, birodalmak sajátos kultúrájának egyik sarkköve a szokások és a megnyilvánulások rokon karaktere, az így felerősödő rezonanciák, a harmónia lehetőségével. Tapasztaljuk, hogy ahol volt valamiféle jellegzetes ízlésbeli szokásrend, ott az eltérő ízlést tükröző kulturális megnyilvánulások túlzott mennyisége nem vezetett a kultúrák barátságos együttélésére. Az eltérő ízlések egyenjogúságának folytonos emlegetése közben az agresszív önérvényesítés természetes arányeltolódás, az ízlés hiánya sajátos másság lett. A szépség és harmónia tekintetében fontosnak tartott jelenségeket egymásba átalakulni képes metrikus rendszerekbe foglalhatjuk topológiai azonosságuk alapján. A topológiai feltér-képezés azonban csak színtelen vázát adja annak a jelenségnek, amelyet eleven mivoltában szeretnénk megragadni. A lényegi azonosságokat hajlamosak vagyunk a topológiai gumilepedő analógiával (Szilassi 2002, Juhász, 2005), beszűkítetten felfogni. De túl kell lépnünk az összefüggések metrikus jellegeinek topológiai feloldásán. Olyan összefüggések felé, ahol nem csupán a hosszak és mélységek változásai jelennek meg. A topológiai és a topológián kívüli megközelítések együttesét a latin tendo (nyúlás, nyújtózkodás, kiterjedés, feszülés) fogalomból eredeztetve tendológia megnevezéssel ruházzuk fel.

Nincsenek megjegyzések: