2016. április 23.

Kovács Péter: Előszó az Utópia-konferenciához

Az utópia, mint a konferencia vezérvonala kapcsolódik a 2011-es év Bábel és/vagy Árkádia című konferenciához, melyről Árkádia címmel építészetelméleti jegyzet került kiadásra. Bábel és Árkádia az általuk metaforikusan kivetített, tágabb gondolattérben szintén disz, illetve u-topikus helyek. Az Utópia és Ukrónia című, konferenciára felkérő, egyben bevezető szöveg (szerző: Dr. Szalai András, Dr. Vukoszávlyev Zorán, Prof. Puhl Antal DLA) előrevetítette az előadások tematikus keretét, egyben értelmezte a Morus által ismertté vált utópia; „nem-hely” (u-toposz) további vonzatait.
A nem itt, és nem most, - most, de nem itt,- itt, de nem most, - itt, de nem úgy, ahogyan volt, hanem úgy, ahogyan lehetett volna lehetséges tereiben tíz tudományos dolgozat született, melyekről sorrendiség nélkül próbálok rövid esszenciákat összeállítani:

-Sugár Péter építész Utópia- díszletek című előadása két szálon fut. Elsőben az utópia és az építészet, másodikban az utópia és a filmművészet kapcsolódó pontjait vizsgálja. A bevezető idézet Nyikolaj Berjagyevtől rögtön rávilágít a téma negatív vetületére: ”Úgy tetszik az utópiák sokkal inkább megvalósíthatók, mint ahogy azt hiszik. S voltaképpen egy sokkal nyugtalanítóbb kérdés előtt találjuk magunkat: hogyan kerüljük el határozott megvalósulásukat?” Az alkotói gondolkodás utópikus vonulata minden korban megnyilvánul. Tágabb értelemben az építészet célja utópiák építése, állapítja meg Sugár Péter. Történeti példákon keresztül felvonultatja a jellemző építészeti utópiákat, majd ellentételezésként rámutat a kortárs építészet antiutópisztikus törekvéseire. A filmművészetben a modern és a posztmodern építészetre reflektálva nem csak díszletként, hanem a kritika tárgyaként is megjelenik az építészet. A valóságos építészet és a díszlet-építészet is oda-vissza hatnak egymásra, kölcsönösen inspirálják egymást, bizonyítja Sugár Péter. Az előadást Corbusier profétikus kérdésére („Építészet vagy forradalom”?) adott válasszal zárja le, mely egyértelműen: építészet.

Az előszó PDF-ben /124 KB/

Debreceni Egyetem Központi épület (Nagyerdő) X. terem, 2012. október 12. péntek

Nincsenek megjegyzések: