2016. április 24.

Meggyesi Tamás: Mi lett volna, ha...

Puhl Antal felkérő levele szerint az „Ukrónia – ahogyan Charles Renouvier 1876-ban elnevezte – egy olyan „nem-idő” (u-kronosz), amelyben elképzelhető és elbeszélhető a múlt, de nem úgy, ahogyan volt, hanem úgy, ahogyan lehetett volna. Míg a modern utópia a történelmi szükségszerűség nevében menekül a jelenből a jövőbe, addig az ukrónia, a mindenkori felelősségteljes döntés fontosságát hangsúlyozva, a múlt szükségszerűségével szemben a „jelen visszahódítására” törekszik.” Ennek a programadó meghatározásnak a jegyében szeretném néhány budapesti példán bemutatni, hogy mi lett volna, ha. Egyben idézném néhai Polonyi Károlyt, aki szerint Budapest az elszalasztott lehetőségek városa. Ez ugyan csaknem minden városra igaz, de Budapest esetében a kelet-középeurópaiság egyik sajátos megnyilvánulásáról: a félbemaradt, vagy eleve elvetélt, de elvetéltségükben megvalósult gondolatok nagyon is tanulságos tárházáról van szó. Aztán megkísérlek rámutatni arra, hogy nem csak szellemidézésről, réghalt ideák klónozásáról van szó, mert benne az emberi gondolkodás, jelesül a tervezői gondolkodás sajátos módszertana is testet ölt.
A példatárat talán a rosszemlékű Neugebäude, az ú.n. Újépület sorsával lehetne kezdeni. A hatalmas, erődszerű épületet még II. József császár kezdte építeni a Bécsben élő Canevale tervei szerint. Tudjuk, hogy József Nádor, aki először I. Sándor orosz cár lányát vette feleségül, többször megfordult Szentpétervárott, és ennek a városnak a rendezettségét, eleganciáját szerette volna valahogy átvinni Pestre. Ebben az álmában Hild János remek partnere volt – beleértve a fákkal kapcsolatos előítéleteiket, miszerint a Nádor szerint „Die Bäumbe gehören nicht in die Stadt.” József nádor egyik sokáig reménytelenül ápolt elképzelése az volt, hogy a Neugebäudét – stratégiai, katonai és politikai szerepének elévülése után – kár lenne lebontani, és a helyére parkot létesíteni, inkább át kellene építeni valahogy úgy, ahogy azt Diocletianus palotájával tették Spalatóban, vagy ahogy az ugyancsak nem aprócska Invalidus palotával történt a Belvárosban. Az átépített Újépület lehetett volna a magyar parlament háza, ami később feleslegessé tette volna önálló épület építését a Dunaparton. József Nádor azonban 1847-ben meghalt, és a gondolat örökre elszállt, hiszen az épülethez annyi keserves emlék fűzte a magyarokat, hogy a lehetőség – különösen a levert szabadságharc után, de még a kiegyezést követően is – aktualitását vesztette. Szeretnék azonban tisztelettel megemlékezni az idén nyáron elhunyt Janáky Istvánra, akire szarkasztikus stílusa miatt sokan megorroltak, de akinek az volt a nyíltan hangoztatott véleménye, hogy Budapest legszörnyűbb épülete bizony az a Parlament, ami – a korabeli éles kritikák és viták kereszttüzében – egyébként is csak nehezen nyerte el a pestiek tetszését. Mi lett volna, ha József Nádor gondolata megvalósul, és ennek folyományaként ma a Parlament helyén, a Dunaparton végre egy nagyszabású tér jött volna létre, ami méltó lenne a Dunához és a városhoz? Talán ez lehetett volna az a „Főtér”, aminek hiányát ma – némi joggal – sokan vetik szemére a Fővárosnak. E helyett most van egy Nagy-Magyarországra méretezett hatalmas épületünk, ami hátat fordít a Dunának.

A tanulmány PDF-ben /212 KB/

Nincsenek megjegyzések: