2016. április 10.

Szalai András: Az építészeti formaalkotás néhány művészetelméleti vonatkozása

A két fogalom, vagy inkább toposz közötti kapcsolat, vagyis a vizuális kultúra-kutatás, mint „interdiszciplináris diskurzus-mező”, és az építészet, mint „multimodális kommunikációs rendszer”, viszonya első pillantásra akár magától értetődőnek is tűnhet.
Különösen akkor, ha az építészetet ennek a már-már aforizma-szerűen tömör – egyébként Donald Preziositól származó –, megfogalmazásnak megfelelően értelmezzük. Az ekképpen definiált építészet-fogalomban ugyanis a vizuális kultúra-kutatás, illetve az ezzel nagyjából azonos gyökerű környezetkultúra-kutatás fogalmi apparátusának (építészeti) szemiotikában megalapozott szemlélete tükröződik.

A tanulmány PDF-ben /229 KB/.

Nincsenek megjegyzések: