2016. május 19.

Marosi Ernő: A műkritikáról

1. Szerintem a kritika mindenekelőtt irodalmi műfaj. Az is kérdés, hogy mint irodalmi műfaj, okvetlenül a publicisztika kategóriájába tartozik-e, mert elvileg az is elképzelhető, hogy egy kritikát nem publikációra szántak. Ez nem von le semmit ennek a kritikának az érvényéből vagy sikerességéből. De tulajdonképpen mit nevezünk kritikának? Elhangzott, hogy Podro úr írt valamit Critical Art History címen, én úgy emlékszem, a pontos cím Critical Historians of Art (Michael Podro: Critical Historians of Art. 1984), a kritikus művészettörténészek - tehát azoknak a művészettörténészeknek a kategóriája, akik kritikusnak minősülnek. Van egy másik közkézen forgó, hasonló című könyv is, a Robert S. Nelson és Richard Shiff-féle 1996-os Critical Terms for Art History, ami alapfogalmaknak nagyon remek felsorolása. A 'critical terms'-ök között egyetlen egy szó nem szerepel - ez pedig maga a 'criticism' vagy 'critique' szó. Ezek szerint a 'kritika' Jolly Joker a művészettörténész számára, akkor helyezzük el, ha az ,,izé" szót használnánk. A többit definiáljuk is rendesen.
2. Engem izgatott, hogyan is lehetne ezt a szót valahogyan rendbetenni. Megnéztem a Pápai Páriz-féle szótárt. Ez mindig jó egy alapjelentés szempontjából, ha a modernség előtti, de már a klasszikus antikvitás utáni definíciót használunk. Azt mondja a Pápai-szótár, hogy 'critica', 'criticus 3', tehát csak melléknévként ismeri: Az 'ítélő'. Meg kell mondanom, hogy a 'crisis', 'criseus' nem kevésbé görög szó, arról is azt tudja, hogy 'ítélet' vagy 'ítílet'. A 'criticus' alá odatesz még egy kifejezést, és az talán a mi szempontunkból a legizgalmasabb: 'crititici dies': 'ítélő napok, mellyen a betegekről az Orvosok ítéletet tésznek'. Félretéve minden tréfát, a critica és a crisis összefügg egymással. Az orvos is a krízis napján tesz ítéletet arról, hogy a beteg túlél-e vajon. Valamilyen módon összefügg a kritika, a krízis, a kritikus és a kritika, beszélünk kritikus szituációról, és itt ezekkel vannak nekünk gondjaink.

* Elhangzott az AICA Magyar Tagozata által szervezett, A kritikaírás módszerei című rendezvényen, 2001. május 25-én a Ludwig Múzeum Budapest Ð Kortárs Művészeti Múzeumban.

Nincsenek megjegyzések: