2016. július 25.

Bun Zoltán: Hogyan lett a folding, avagy ezredvégi építészetelmélet Cache mestermunkájának tükrében

Bernard Cache (1958) Mozgó Föld. A territóriumok bebútorozása című könyvének jelentősége csak komplikáltságához mérhető. ”Piszkos elméletről” van itt szó, a szilárd, intézményesült, logikusan építkező gondolatmenetek ellentétéről, ezért nem könnyű követni sem Gilles Deleuze-t, a szellemi mentort, sem Cache-t, sem ezt az interpretációt. Folytonosan újabb és újabb fogalmakat és gondolatmeneteket fogunk bevezetni, illetve újjáformálni, ez jelenti majd az olvasás alapvető nehézségét. De az erőfeszítés megéri, mert a befogadás kísérlete nagy segítséget adhat a kilencvenes-kétezres évek (építészeti) gondolkodása alapjainak megértéshez.

Cache, miután megszerezte építészdiplomáját Lausanne-ban, Deleuze irányításával Párizsban filozófiai oklevelet szerzett. Ekkor, a nyolcvanas évek közepén a tudományos és művészeti területek, diszciplínák közötti átjárás az egyik legfontosabb és leginnovatívabb gon-dolkodási terepnek számított. Ekképpen Deleuze legendás egyeteme, az Université de Vincennes is egyfajta kísérleti iskola volt, ahol a különböző évfolyamra járók, diákok és külsősök, filozófusok és nemfilozófusok is ugyanazt az előadást hallgathatták, amely ráadásul kötetlen volt, a kereteket feszegető és interaktív. Vincennes így a hatvannyolcas – a szellemet-intézményt felszabadítani akaró – célkitűzések részleges megvalósulásának is tekinthető, illetve hátterét képezi az alábbiakban taglalandó deleuze-i gondolkodásmodellnek is. Nem véletlen tehát, hogy a korban egyébként is termékeny és kiemelkedő jelentőségű francia filozófiai iskola, például Derrida és Foucault mellett, itt is nagy hatást gyakorolt az építészetelméletre. Ennek alapja Cache és Deleuze – írásaikban is lekövethető – együttgondolkodása.

Forrás: Utóirat. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete 9 (3) 2009, 22-33.
Kép: Bernard Cache, korai CNC-kísérletek rétegelt lemezzel
http://sperrault.tumblr.com/post/9661617243/complexitys-bernard-cache-early-plywood-cnc
A tanulmány PDF-ben /14 MB/

Nincsenek megjegyzések: