2016. július 20.

Nikos A. Salingaros: A Huszadik Század építészete mint Kultusz

Arra a meglepő felismerésre jutottam, hogy az építészeket nem érdeklik az építészet törvényei. Ehelyett épületeiket művészeti divatok és rövidéletű filozófiai megfontolások alapján tervezik. Ugyanez a reakció váltotta ki kiváló kollégáim, Christopher Alexander és Léon Krier erőfeszítéseit az építészet tudományággá reformálására. Egy másik közelmúltbeli kísérlet volt Károly herceg kezdeményezése. Annak ellenére, hogy a brit közvélemény túlnyomó többsége támogatta az építészetről alkotott emberi felfogását, a herceg kísérlete végül kudarcba fulladt. Hogyan tudja az építész szakma ilyen sikeresen visszaverni a reformkísérleteket? Azt hiszem, hogy a válasz egy rendszer-jelenségben rejlik. Az építészet egy kultusz, és az utolsó dolog, amit egy kultusz szeretne, hogy egy egzakt tudományos diszciplínává alakítsák át. Ennek oka, hogy a két fajta rendszernek nagyon különbözőek a belső szerkezetei, amelyek kialakítják az ellenőrző hatalmi struktúrákat.

Nem létezik egyszerű átalakulás egy kultuszból egy logikai szabályokon alapuló tudományágba. Az építészet nincs stabillá téve a beérkező hatásokkal szemben úgy, ahogy a tudomány. A tudományban létezik nagyléptékű és hosszútávú rendszerstabilitás. Ezzel ellentétben a modern építészet , mint bármelyik más, nem racionalitáson és tapasztaláson alapuló hiedelemrendszer hajlamos a rendszer katasztrofális összeomlására, mert még kis változásokat sem képes tolerálni. Abban a pillanatban, amikor a társadalom úgy dönt, hogy elveti az építészetet, mint kultuszt és azt egy logikai tapasztalatokon alapuló szakmát képező építészettel helyettesíti, a jelenlegi építészeti hatalmi szerkezet meg fog szűnni létezni. Egy új emberek által képezett új hatalmi szerkezetet egy új oktatási rendszer fog támogatni. Az intézményes építész-elit tisztában van azzal, hogy további hatalma a jelenlegi rendszer fenntartásától függ, és hihetetlen erőfeszítéseket tesz a társadalom feletti uralma megőrzéséért.

Fordította: Bobkó Csaba
A szöveg magyarul: http://ordoguzo.blogspot.hu/2013/07/nikos-salingaros-huszadik-szazad.html
Forrás: INTBAU Volume 1, Essay Number 3 (November 2002)
Kép: http://www.ifpchicago.org/event/2015/8/21/tropical-millennium

A tanulmány PDF-ben / 77 KB/

Nincsenek megjegyzések: