2015. július 15.

Hajnóczi Gyula: Az építészetelmélet történetei

A kiadó ajánlása: Hajnóczi Gyula az építészetelmélet történetével foglalkozó, eddig kiadatlan kézirata 1990-ből származik. Jó évtizede folyó elmélettörténeti előadásait ekkor öntötte gépírásos formába, hogy hallgatói számára összefoglalja az elmondottakat. Jegyzeteit, előkészítő anyagait azonban több évtizede, bölcsészeti tanulmányai kezdetétől gyűjtötte azzal a szándékkal, hogy elméleti tevékenysége összegzéseként az építészetelmélet történetéről- az építészeti gondolkodás fejlődéséről- teljességre törő művet adhasson közre. Bár az 1985-ben megjelent Kruft-kötet szándékában rövid ideig megingatta, előadásaihoz kutatásait folytatta és fiatal kutatókat is a munkába bevonva, az anyag egyetemi jegyzetként való kiadását tervezte. Az utóbbi években emellett több igen jelentős, történeti rálátásának továbbérését bizonyító, elméleti összegző munkája jelent meg, amelynek eredményeként nemcsak a munka befejezésére, hanem tovább művelésére, érlelésére, új meglátásainak megfelelő rendszerbe fejtésére is törekedett. A „memorizmus” átfogó kategóriája már az elmélettörténet eredeti szövegében is megjelenik; ennek kidolgozott fogalma adta volna az alapgondolatot a cím- és szempontrendszer átfogalmazására, az egyes részek, így a bevezető újragondolására is. A Bevezetés újrafogalmazása elkészült, bár ez is már csak kézírásban; rendelkezésünkre áll egy új címjegyzék is, amely a végleges koncepciókifejtés szándékáról eligazít. (A tervezett jegyzet címe is itt jelenik meg: Cogitationes et imaginationes architectonicae - Az építészet eszme- és képzeletvilága). Ezért az új Bevezetés és a Címjegyzék közlését - a szöveggondozás nehézségeit és esetleges hibáit is vállalva - szükségesnek láttuk és az 1990-es első változat után beiktattuk. Meggyőződésünk, hogy az eddig nem publikált szöveg hiányt pótol az elmélettörténet hazai művelésében, méltó zárkő Hajnóczi Gyula életművében.

A tanulmány PDF-ben. /382 KB/

Nincsenek megjegyzések: